FANDOM


  • Ogólne prawo Dotyczące Kontroli Materiałów Pornograficznych, Art. 1: Konsumpcja materiałów pornograficznych jest dozwolona w Federalnej Republice Benweenii, ale z wysokimi ograniczeniami, które zostały wyjaśnione i następujące artykuły.
  • Ogólne prawo Dotyczące Kontroli Materiałów Pornograficznych, Art. 2: W Federalnej Republice Benweenin za materiały pornograficzne uważa się wszelkie obrazy, filmy lub nagrania audio, w których pokazywane są osoby (nagie lub półnagie) wykonujące dowolny rodzaj czynności seksualnych lub audycji gdzie to słychać.
  • Ogólne prawo dotyczące Kontroli Materiałów Pornograficznych, Art. 3: Konsumpcja materiałów pornograficznych będzie legalna tylko dla osób powyżej 17 roku życia.
  • Ogólne prawo dotyczące Kontroli Materiałów Pornograficznych, Art. 4: Filmy pornograficzne (zgodne z tym, co uważa się za materiały pornograficzne, wyjaśnione w poprzednim artykule) lub o podobnej treści, należy sklasyfikować jako +17 (dla osób starszych) +18 ( od ponad 18 lat); a filmy z tą zawartością i wszystkie platformy cyfrowe mogą mieć wpływ na tę samą zasadę, w tym możliwe usunięcie wideo.
  • Ogólne prawo dotyczące Kontroli Materiałów Pornograficznych, Art. 5: Jedynymi przypadkami, które mają prawne zezwolenie na korzystanie z materiałów pornograficznych, są te same usługi o tej samej instrukcji, takie jak prostytucja, w której wszystkie zaangażowane osoby i osoby 18 lat Każdy inny zakład, który wykorzystuje materiały pornograficzne, z naruszeniem poprzedniej zasady, zostanie ukarany grzywną od 500 W$ do 2500 W$, a co gorsza, do 7 miesięcy więzienia, z możliwością aresztu domowego.
  • Ogólne prawo dotyczące Kontroli Materiałów Pornograficznych, Art. 6: W Federalnej Republice Benweenii zabrania się wykorzystywania materiałów pornograficznych w reklamach, które nie są związane z miejscami i gdzie taka reklama jest legalna.

Inne języki tego artykułu Editar

Języki:
Español | Benweegua | English | Français | Deutsch | Pусский | Català | Românesc | Nederlands | Italiano | Português | Polski
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.